Virksomhedens største

værdier

er medarbejdernes

personlige

kompetencer

Lederudvikling

Lederudvikling hvor målet er at styrke lederen i sin personlige udvikling ved, at sætte fokus på kendte - og / eller ukendte - styrker og svagheder.

Profilanalyser af lederen, personlig coaching med fokus på udvikling som leder.

Lederen får bevidsthed om, hvad der er vigtigst at arbejde med i relation til sine faglige og personlige egenskaber.
Lederen formulerer sin egen handlingsplan for, hvordan han/hun kan flytte sig i den rigtige retning.
Efter forløbet vil lederen stå stærkt i forhold til egen udvikling som leder.

360 grader ledervurdering

Ud fra 360 grader analysen kan den enkelte leder se, hvad der er vigtigst at arbejde med i relation til sine faglige og personlige egenskaber.

En model for ledervurdering hvor lederen ud over at vurdere sig selv bliver vurderet af sin overordnede, sideordnede og medarbejdere.
Formålet er at styrke lederen i sin personlige udvikling ved at sætte fokus på kendte - og / eller ukendte - styrker og svagheder.

Indhold:

Forberedelseskemaer, profilanalyser af lederen og andres personers feedback om lederen. Fokus på udvikling som leder, personlig coaching

Udbytte:

Endnu bedre resultater
Kendskab til egne styrker og opmærksomhedsområder
Konkrete værktøjer til at lede og påvirke
Personlig udvikling
Endnu større udbytte af organisationens ressourcer

Ring om hør om mulighederne for jeres virksomhed på 61 55 20 85 eller mail til me@morteneskesen.dk
   
Hvad siger kunderne?

HUBER+SUHNER A/S har i to omgange gjort brug af MECD til at løse konkrete opgaver for virksomheden, og med gode resultater.

I vores brug af MECD og partnere har vi lagt vægt på at opnå nogle konkrete resultater og i samarbejdet har vi fundet at MECD har været meget åben og resultat søgende, hvilket har gjort os meget trygge ved samarbejdet.

De opgaver som HUBER+SUHNER A/S har brugt MECD til har været sælgermotivation samt konfliktløsning og i begge opgaver med rigtig gode resultater.

HUBER+SUHNER kan derfor på det varmeste anbefale et samarbejde med MECD.

Lars Kølbjerg
General Manager

Ledelsen ved Asgård Skole valgte, på baggrund af anbefaling fra en anden skoleledelse i kommunen, at tilkalde MECD som konsulent, da to medarbejdere i et lærerteam var endt i en konflikt, hvor der var brug for en konfliktløser uden for skoleregi.

MECD fik hurtigt etableret en god kontakt til de to medarbejdere, hvor empati og respekt var nøgleordene.

Det lykkedes at få løst konflikten på en måde, der var tilfredsstillende for de to involverede og skolen som helhed. Der har været en god og for alle parter loyal tilbagemelding fra MECD til skolens ledelse.

Jeg kan derfor kun anbefale MECD.

Jørgen Erik Christensen
Skoleinspektør - Asgård Skole

Jeg har brugt MECD til at holde foredrag om motivation og målsætninger mm. for medlemmerne i fitness.dk i Køge.

Mortens professionelle fremtoning, hans letforståelige eksempler og hans gode humor rammer lige i hjertet på folk. Medlemmerne kom med meget positivt feedback på MECD's foredrag og de følte at de havde fået masser af redskaber at arbejde videre med.

Jeg har derudover også brugt MECD til at lave en personanalyse af os i ledergruppen, der har givet os konkrete eksempler på situationer og opgaver, som tydeligt viste os hvor vi skulle sætte ind.

Jeg vil helt klart anbefale andre at bruge MECD's evner indenfor personlig udvikling.

Thomas Dybro
Centerchef - Fitness.dk Køge

De sidste 2 år har Hssyd, Næstved Handelsskole benyttet sig af MECD i forbindelse med opstart af nye elever, der når de kommer hos står de foran en 4-årig uddannelse, 2 år på skole hos og derefter 2 år i praktik.

Eleverne kommer som regel direkte fra folkeskolen og skal nu til begå sig på en ungdomsuddannelse, dette er ikke nemt så derfor har vi har haft MECD tilknyttet.

Mange elever bliver beviste om at fordi man anskuer verden lidt anderledes behøver det ikke at være forkert, via dette styrkes deres selvværd og på sigt skulle der gerne kunne sige til sig selv, jeg er okay.

MECD formår at binde det sammen så det både er lærerigt og sjovt på samme tid.

Claus Bjarke Andersen
Miljøkoordinator HSSYD

Gennem de sidste 2 år har vi haft MECD tilknyttet som coach for vores virksomhed.

I virksomheden lavede vi en målsætning, der betød at vores sælgere skulle løfte deres salg med minimum 30 % i løbet af coaching-forløbet, samt at den interne struktur skulle gøres bedre.

Nu 8 måneder efter har vi en virksomhed, der kører endnu bedre end den gjorde før. Den interne kommunikation er blevet langt bedre, og vores sælgere har aldrig været bedre.

Jeg kan kun give MECD mine varmeste anbefalinger, både til folk, der har behov for at udvikle sig på det personlige plan, men også til virksomheder, der gerne vil have dagligdagen til at fungere endnu bedre.

Michael Jacobsen
Adm. Direktør, Gratisbyggetilbud.dk

Mit samarbejde med MECD startede I begyndelsen af 2007, da jeg via mine kolleger I ledelsen blev inspireret til at anskaffe mig en coach.

Jeg havde hørt meget godt omkring det at blive tilknyttet en ekstern coach, og efter lidt research faldt mit valg på MECD som jeg kendte fra tidligere.

Da jeg via min funktion som finansdirektør i Mars Skandinavien har en del folk rapporterende ind til mig samt en meget travl hverdag, var det naturligt at fokusere på to nøgleområder - ledelse og planlægning.

Morten er meget tillidsvækkende, og via nogle meget direkte spørgsmål fik han hurtigt lukket tilpas meget op for mig, så alle mine udfordringer kom frem I lyset.

Lars Pedersen
Finansdirektør, Mars Skandinavien

Efter en måneds hårdt arbejde for alle medarbejderne på den nye lokale tv station i Køge Kommune, havde alle på Køge.tv brug for at arbejde med målsætninger og fokusering i hverdagen.

MECD brugte et par timer med teamudvikling med de ansatte på Køge TV, hvilket gjorde at vi fandt de positive sider frem, styrken i virksomheden og i Køge.tvs produkter.

Efter en enkelt session med teamudvikling var alle medarbejdere tanket op med energi igen og alle havde fået ekstra værktøjer til at arbejde målrettet med de fokusområder Køge Tv har lagt for resten af 2009.

Nils Gisli
Direktør, Køge.tv